August, 1996

Lismejaure 1996

Lismejaure 1996

Med hopp om bättre lycka detta år, så bestämmer vi oss för att ge samma område en ny chans. Denna gång blir vandringen något kortare, eftersom bommen som föregående år var nerfälld och låst nu står öppen. Vi kan således börja gå från renslakteriet och sparar på så sätt 2-3 km.

Read More →

Read More →

Top