Hemligjokk

Harr 55 cm hemligjokkHemligjokk ligger naturskönt inbäddad i en vacker dalgång med en blandning av tät granskog, myrar och lågfjällsterräng. Jokken är inte särskilt stor, dimensionen motsvarar ungefär en medelstor å  i vattenföring. Botten är mestadels stenbelagd även på de flacka partierna så på det viset är den lättvadad. Djupet på jokken är i snitt 80-90 centimeter vid normalvattenstånd. Fina djuphålor finns längs med hela strömmen och där står ofta stor fisk. Harren i jokken är stark och bjuder ofta på oväntat hårt motstånd, i det grunda vattnet ser du också oftast fisken under hela drillningen. Det är extremt lite slitage efter jokken och på stora delar av den sträcka vi fiskar på får vi känslan att väldigt få fiskat före oss.  Vi fiskar i dom övre delarna av detta ca 2 mil lång vattendrag och fisket är så där sagolikt bra som det kan vara när allting stämmer perfekt. Stor harr finns överallt i strömmarna och den biter friskt över våra torrflugor. Sammanlagt fångar vi och släpper tillbaka ca 350 harrar med en stadig medelvikt kring 0,8 – 1,1 kg. Toppnotering är en harr som mäter 55 cm och borde väga in på ca 1,5-1,6 kg enligt Gunnar Westrins klassiska harrskala.

Bilder från Hemligjokk

Tags: , , , , ,

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top