Ransarån

Stefan med fin röding från Ransarån Ransarån går att dela in i tre olika delar, den övre Ransarån, sjön Ransaren och den nedre Ransarån med sina berömda sel. Den ekologiska helheten är tyvärr skadad då sjön Ransaren numera är en stor kraftverksdamm och den nedre delen är kraftigt påverkad på grund av detta. Ändå finns där större och finare rödingar än i många andra outbyggda vattendrag. Ransarån börjar ur en sjö som ligger mitt på gränsen mellan Norge och Sverige, den svenska delen  av sjön heter Bije-Ransarn. Den övre delen är helt orörd av människan och i åns kristallklara vatten finns gott om vakande öringar och gäckande rödingar. Ån nedströms dammen med sina två berömda sel håller ett fint bestånd av röding och öring. Jag har många gånger funderat över hur rödingen har hittat sin ekologiska nisch i ett så hårt reglerat och utbyggt vatten. En av anledningarna är förstås den bottentömning som hela tiden sker från dammen ovanför selen. Detta ger en behaglig vattentemparatur som gynnar framförallt rödingen. Det kalla sommarvattnet och det något varmare sommarvattnet ger en inte fullt så kraftig isläggning och för dessa breddgrader ovanligt näringsrikt vatten. Fiskesträckan nedströms dammen är kvoterad till 10 fiskare per dygn. Åtta av dessa platser  kan förbokas och man får fiska i max 3 dygn/person. På dom kvoterade sträckorna gäller bara flugfiske med fastställda minimimått.

Bilder från fiskeresan till nedre Ransarån

Tags: , , , , , ,

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top