Lismejaure 1996

lismejaure1996003Med hopp om bättre lycka detta år, så bestämmer vi oss för att ge samma område en ny chans. Denna gång blir vandringen något kortare, eftersom bommen som föregående år var nerfälld och låst nu står öppen. Vi kan således börja gå från renslakteriet och sparar på så sätt 2-3 km. Vi viker av västerut och kommer till ett system av mindre sjöar som ser väldigt “heta” ut. Lägerplatsen görs iordning och vi börjar fiska. Tre dygn tillbringar vi här och får hyfsat med fisk. Några öringar i kilosklass samt även någon röding. En sen natt efter några öl så börjar vi att fundera på nästa resa, och bestämmer att vi ska flyga ut med helikopter. Detta beslut känns så här i efterhand som det bästa vi tagit – för det första så börjar vi nu komma åt vatten som ligger en bit bort och för det andra så hatar jag att vandra med tung packning..!

Tags: ,

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top